Taekwondo Olimpijskie - "HIDORI" Olecko
                                            Oficjalna strona
                      Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "HIDORI" przy SP 4 
                                  z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

Sportowa Akademia "Małe Tygryski"

   I. Zadaniem Hidori Olecko jest kształcenie i wychowanie przez sport dzieci oraz młodzieży w wieku od 5-ego roku życia, bez górnej granicy wieku. 
1. Kształtujemy sprawność morfofunkcjonalną przez wykonywanie ćwiczeń i zadań stymulujących, adaptacyjnych i korygujących funkcjonowanie układów w organizmie człowieka.
2. Kształtowanie sprawności motorycznej przez właściwe ćwiczenia siłowe, kształtowanie szybkości, kształtowanie wytrzymałości, kształtowanie koordynacji ruchowej, gibkości.
3. Kształtowanie umiejętności: kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie umiejętności, samodoskonalenia, kształtowanie umiejętności sportowych                                                   (technicznych i taktycznych).
                         4. Nauka : poomse (układy formalne), kyorugi (walka sportowa), taktyki walki, elementów samoobrony,                              elementów rozbić.
                         5. Kształtowanie percepcji, inwencji twórczej i ekspresji.

    II. Efektem naszych wieloletnich działań jest program sportowy ogólnorozwojowy dla dzieci i młodzieży

 połączony z taekwondo.
      I etap (trwa ok.1 rok)
Etap wdrażania do wysiłku fizycznego poprzez zabawę:
• wykształcenie nawyku systematycznego uczestniczenia w zajęciach,
• wykształcenie właściwej postawy i nawyków na zajęciach,
• nauka zwrotów po koreańsku.
     II etap (trwa ok.2-3 lat-zależy od wieku dzieci i ilości treningów w tygodniu)
Podstawową formą nauczania jest zabawa:
• nauczanie prawidłowego wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych,
• nauka elementów taekwondo,
• kontynuowanie nauki zwrotów po koreańsku,
• systematyczne kontrolowanie postępów dzieci.
     III etap ( powyżej 3 lat stażu )
Uczymy i rozwijamy:
• techniki taekwondo,
• taktyki walki,
• poprawiamy wydolność organizmu,
• poprawiamy wytrzymałość organizmu na wysiłek fizyczny stosownie do wieku i predyspozycji dzieci i młodzieży.
      III. Natomiast podczas wakacji organizujemy obozy/kolonie sportowe. To bardzo dobry sposób na rozwój dzieci, które uczą się na nich integracji, solidarności sportowej, samodzielności, a przede wszystkim poznają siebie, swoje słabe i mocne strony.
     IV. Dodatkowym bodźcem dla dzieci są wyjazdy na sprawdzenie swoich możliwości i umiejętności w rywalizacji sportowej, które uczą znosić porażki, uczą cieszyć się sukcesem swoim i kolegów.

Hartują ducha walki oraz uczą się podejmować wyzwania.

      Wierzymy, że pierwsze lata życia dziecka to najważniejszy okres w jego rozwoju. 

Zajęcia Małych Tygrysków sprawią, że ten czas będzie wykorzystany w najlepszy sposób!


    Tel. 606 65 72 67 DorotaMiszczak lub 604 64 99 62 Tomasz Miszczak

Kreator stron internetowych - strona bez programowania